Bảo dưỡng định kỳ

Trong quá trình sử dụng, một số chi tiết/phụ tùng trên xe sẽ bị mài mòn hay hư hỏng theo thời gian, nếu không được kiểm tra và bảo dưỡng phù hợp, chiếc xe của Quý khách sẽ không đảm bảo an toàn khi vận hành và tăng nguy cơ kéo theo các hư hỏng lớn của xe.

Do vậy, để tránh các rủi ro trên cũng như để đảm bảo điều kiện được bảo hành khi hỏng hóc, Hyundai Bắc Ninh xin khuyến cáo Quý khách hãy mang xe của mình đến xưởng dịch vụ của Hyundai Bắc Ninh để làm bảo dưỡng định kỳ. 

Bảo dưỡng định kỳ xe Hyundai tại Bắc Ninh

Quý khách cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 5000 km hoặc 3 tháng vận hành tùy điều kiện nào đến trước.
Các cấp bảo dưỡng xe Hyundai bao gồm:
Bảo dưỡng cấp 1:
Cấp bảo dưỡng Cấp 1
1K, 5K, 15K, 25K, 35K, …
Thời gian hoàn thành ước tính 20 phút
Hạng mục bảo dưỡng Nhân công Phụ tùng Tổng cộng
Nhân công BD cấp 1 Dầu động cơ Vòng đệm bulông xả nhớt Nước rửa kính
Grand i10 1.2 AT
(BA)
135,000 316,800 10,000 86,000 547,800
i20 Active 1.4 AT
(IB)
135,000 316,800 10,000 86,000 547,800
Accent 1.4 AT
(RB)
135,000 316,800 10,000 86,000 547,800
Avante 1.6 AT
(HD)
135,000 316,800 10,000 86,000 547,800
Elantra 1.8 AT
(MD)
135,000 355,200 10,000 86,000 586,200
Elantra 2.0 AT
(AD)
135,000 355,200 10,000 86,000 586,200
Sonata 2.0 AT
(LF)
135,000 549,450 10,000 86,000 780,450
Creta (GS) 1.6-G 148,500 490,050 10,000 86,000 734,550
1.6-D 148,500 705,600 10,000 86,000 950,100
Tucson D- 2.0 AT
(LM)
148,500 1,073,100 10,000 86,000 1,317,600
Tucson G- 2.0 AT
(TL)
148,500 549,450 10,000 86,000 793,950
SantaFe (DM) D- 2.2 AT 148,500 882,000 10,000 86,000 1,126,500
G- 2.4 AT 148,500 623,700 10,000 86,000 868,200
Starex (H1-TQ) G 2.4 MT 148,500 712,800 10,000 86,000 957,300
D 2.5 MT 148,500 720,300 10,000 86,000 964,800
 
Bảo dưỡng cấp 2:
Cấp bảo dưỡng Cấp 2
10K, 30K, 50K, 70K, ...
Thời gian hoàn thành ước tính 30 phút
Hạng mục bảo dưỡng Nhân công Phụ tùng Tổng cộng
Nhân công BD cấp 2 Dầu động cơ Vòng đệm bulông xả nhớt Lọc dầu động cơ Nước rửa kính
Grand i10 1.2 AT
(BA)
285,000 345,600 10,000 110,000 86,000 836,600
i20 Active 1.4 AT
(IB)
285,000 345,600 10,000 110,000 86,000 836,600
Accent 1.4 AT
(RB)
285,000 345,600 10,000 110,000 86,000 836,600
Avante 1.6 AT
(HD)
285,000 345,600 10,000 110,000 86,000 836,600
Elantra 1.8 AT
(MD)
285,000 384,000 10,000 110,000 86,000 875,000
Elantra 2.0 AT
(AD)
285,000 384,000 10,000 110,000 86,000 875,000
Sonata 2.0 AT
(LF)
285,000 594,000 10,000 110,000 86,000 1,085,000
Creta (GS) 1.6-G 313,500 534,600 10,000 110,000 86,000 1,054,100
1.6-D 313,500 779,100 10,000 170,000 86,000 1,358,600
Tucson D- 2.0 AT
(LM)
313,500 1,176,000 10,000 200,000 86,000 1,785,500
Tucson G- 2.0 AT
(TL)
313,500 594,000 10,000 110,000 86,000 1,113,500
SantaFe (DM) D- 2.2 AT 313,500 984,900 10,000 200,000 86,000 1,594,400
G- 2.4 AT 313,500 683,100 10,000 110,000 86,000 1,202,600
Starex (H1-TQ) G 2.4 MT 313,500 757,350 10,000 110,000 86,000 1,276,850
D 2.5 MT 313,500 793,800 10,000 175,000 86,000 1,378,300
 
Bảo dưỡng cấp 3:
Cấp bảo dưỡng Cấp 3
20K, 60K …
Thời gian hoàn thành ước tính 45 phút
Hạng mục bảo dưỡng Nhân công Phụ tùng Tổng cộng
Nhân công BD cấp 3 Dầu động cơ Vòng đệm bulông xả nhớt Lọc dầu động cơ Lọc gió động cơ Lọc nhiên liệu Lọc gió A/C Nước rửa kính
Grand i10 1.2 AT
(BA)
375,000 345,600 10,000 110,000 235,000 390,000 340,000 86,000 1,891,600
i20 Active 1.4 AT
(IB)
375,000 345,600 10,000 110,000 330,000 445,000 390,000 86,000 2,091,600
Accent 1.4 AT
(RB)
375,000 345,600 10,000 110,000 190,000 390,000 340,000 86,000 1,846,600
Avante 1.6 AT
(HD)
375,000 345,600 10,000 110,000 210,000 400,000 350,000 86,000 1,886,600
Elantra 1.8 AT
(MD)
375,000 384,000 10,000 110,000 210,000 390,000 350,000 86,000 1,915,000
Elantra 2.0 AT
(AD)
375,000 384,000 10,000 110,000 245,000 635,000 350,000 86,000 2,195,000
Sonata 2.0 AT
(LF)
375,000 594,000 10,000 110,000 290,000 575,000 390,000 86,000 2,430,000
Creta (GS) 1.6-G 412,500 534,600 10,000 110,000 280,000 390,000 350,000 86,000 2,173,100
1.6-D 412,500 779,100 10,000 170,000 335,000 490,000 350,000 86,000 2,632,600
Tucson D- 2.0 AT
(LM)
412,500 1,176,000 10,000 200,000 260,000 490,000 340,000 86,000 2,974,500
Tucson G- 2.0 AT
(TL)
412,500 594,000 10,000 110,000 260,000 445,000 370,000 86,000 2,287,500
SantaFe (DM) D- 2.2 AT 412,500 984,900 10,000 200,000 295,000 530,000 400,000 86,000 2,918,400
G- 2.4 AT 412,500 683,100 10,000 110,000 295,000 390,000 400,000 86,000 2,386,600
Starex (H1-TQ) G 2.4 MT 412,500 757,350 10,000 110,000 260,000 390,000 340,000 86,000 2,365,850
D 2.5 MT 412,500 793,800 10,000 175,000 260,000 490,000 340,000 86,000 2,567,300
 
Bảo dưỡng cấp 4:
Cấp bảo dưỡng Cấp 4
40K, 80K, ...   
Thời gian hoàn thành ước tính 70 phút
Hạng mục bảo dưỡng Nhân công Phụ tùng Tổng cộng
Nhân công BD cấp 4 Dầu động cơ Vòng đệm bulông xả nhớt Lọc dầu động cơ Lọc gió động cơ Lọc nhiên liệu Lọc gió A/C Bugi Dầu hộp số Nước làm mát động cơ Dầu phanh Nước rửa kính
Grand i10 1.2 AT
(BA)
675,000 345,600 10,000 110,000 235,000 390,000 340,000 900,000 1,403,000 480,000 170,000 86,000 5,144,600
i20 Active 1.4 AT
(IB)
675,000 345,600 10,000 110,000 330,000 445,000 390,000 1,040,000 1,564,000 440,000 170,000 86,000 5,605,600
Accent 1.4 AT
(RB)
675,000 345,600 10,000 110,000 190,000 390,000 340,000 640,000 1,564,000 530,000 170,000 86,000 5,050,600
Avante 1.6 AT
(HD)
675,000 345,600 10,000 110,000 210,000 400,000 350,000 780,000 1,564,000 590,000 170,000 86,000 5,290,600
Elantra 1.8 AT
(MD)
675,000 384,000 10,000 110,000 210,000 390,000 350,000 820,000 2,044,000 590,000 170,000 86,000 5,839,000
Elantra 2.0 AT
(AD)
675,000 384,000 10,000 110,000 245,000 635,000 350,000 820,000 1,876,000 580,000 170,000 86,000 5,941,000
Sonata 2.0 AT
(LF)
675,000 594,000 10,000 110,000 290,000 575,000 390,000 820,000 2,044,000 650,000 170,000 86,000 6,414,000
Creta (GS) 1.6-G 742,500 534,600 10,000 110,000 280,000 390,000 350,000 640,000 2,044,000 570,000 170,000 86,000 5,927,100
1.6-D 742,500 779,100 10,000 170,000 335,000 490,000 350,000   1,988,000 700,000 170,000 86,000 5,820,600
Tucson D- 2.0 AT
(LM)
742,500 1,176,000 10,000 200,000 260,000 490,000 340,000   2,184,000 850,000 170,000 86,000 6,508,500
Tucson G- 2.0 AT
(TL)
742,500 594,000 10,000 110,000 260,000 445,000 370,000 820,000 1,988,000 680,000 170,000 86,000 6,275,500
SantaFe (DM) D- 2.2 AT 742,500 984,900 10,000 200,000 295,000 530,000 400,000   1,988,000 930,000 170,000 86,000 6,336,400
G- 2.4 AT 742,500 683,100 10,000 110,000 295,000 390,000 400,000 900,000 1,988,000 740,000 170,000 86,000 6,514,600
Starex (H1-TQ) G 2.4 MT 742,500 757,350 10,000 110,000 260,000 390,000 340,000 900,000 285,000 1,020,000 170,000 86,000 5,070,850
D 2.5 MT 742,500 793,800 10,000 175,000 260,000 490,000 340,000   292,500 1,390,000 170,000 86,000 4,749,800
 
Quý khách vui lòng đặt lịch bảo dưỡng tại: >>ĐẶT HẸN BẢO DƯỠNG<< để được phục vụ chu đáo nhất, không mất thời gian chờ đợi lâu. 
Hoặc vui lòng gọi: 0967.646.234 để đặt lịch hẹn làm bảo dưỡng.
Trân trọng cảm ơn!
 
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
 Chat
Scroll
Bấm Gọi0967646234