Chi phí liên quan khi bảo hành

Phụ phí liên quan đến bảo hành mà khách hàng phải trả:
+ Phụ phí cho việc liên lạc, ở trọ, ăn uống và các mục khác do xe hỏng tại một địa điểm cách xa Đại lý.
+ Bất cứ chi phí nào liên quan đến thương tích của người và thiệt hại về tài sản (trừ xe). Những đền bù về thời gian, thiệt hại trong việc kinh doanh hay chi phí thuê xe để sử dụng trong suốt thời gian sửa chữa.
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
 Chat
Scroll
Bấm Gọi0967646234